Barion Pixel snow snow snow snow snow snow snow snow snow snow

Přírodní lékárna - Salveo, prodej bylin

Současná legislativa EU u bylinek a bylinných produktů zakázala uvádět podrobnější informace, které by v nás mohly vzbudit dojem zdravotního nebo léčebného účinku. Žádný z produktů na našich stránkách, který je schválen jako doplněk stravy, není lékem a nemůže být za předepsaný lék zaměňován. Z hlediska EU se nejedná o léčivé byliny.

S latinským pozdravem Salveo "Buď zdráv!" vám přejeme pevné zdraví a děkujeme, že u nás rádi nakupujete.

Zdarma e-booky v pdf

E-book Minerály

E-book Schusslerovi soli

E-book Jatra

E-book Odkyseleni

E-book 19 Bylin

Barion, visa, maestro, diners club, discover

Salveo.cz na Firmy.cz

Obecné oznámení o zpracování osobních údajů GDPR

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o tom, jak naše společnost Pharmacopola s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 01663143, zpracovává Vámi nám poskytnuté osobní údaje v souvislosti s nákupem na našem e-shopu www.salveo.cz.

Zde se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakému účelu a jak je zpracováváme.

Naše postupy jsou v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, dále GDPR.

V souladu s výše uvedeným nařízením plní naše společnost svoji předsmluvní povinnost (jde o přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy) a smluvní povinnost (dle Recitálu GDPR bod 44 – zpracování by mělo být zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo s úmyslem smlouvu uzavřít), povinnosti plynoucí nám z Občanského zákoníku, zákona o účetnictví a dalších vnitrostátních předpisů a dále v souladu s bodem 47 Recitálu GDPR v oprávněném zájmu správce pro účely přímého marketingu (tj. oprávněným zájem dotčeného správce údajů je rovněž zpracování OU nezbytně nutné pro zamezení podvodu. Zpracování osobních údajů z důvodu přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.).

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává jako správce osobních údajů maximálně níže uvedené údaje:

  • jméno a příjmení
  • kontaktní adresa
  • telefonní spojení
  • e-mailová adresu
  • číslo bankovního účtu

Citlivé údaje nezpracováváme. Osobní údaje neprofilujeme. Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí, ani třetím osobám v tuzemsku vyjma společností zajišťujících cloudové služby, účetní firmy a přepravní společnosti. Tyto společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje také v souladu s požadavky GDPR.

2. Uchování Vašich osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v souladu se zákonem, transparentně a korektně, jen v nezbytném rozsahu, k zákonnému účelu a poté jsou zlikvidovány s vyjímkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů (např. zákon o účetnictví).

3. Výmaz osobních údajů

Pokud si zákazník nepřeje, abychom jeho osobní údaje dále zpracovávali, může o výmaz v souladu s GDPR požádat písemně a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu GDPR@salveo.cz.

Vaše osobní údaje smažeme bez náhrady, jakmile to zákonná úprava umožní.

Jedná se o Vaše právo "Být zapomenut".

4. Ostatní informace

Máte právo nás požádat o informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Ochranu Vašich osobních údajů zajišťuje naše společnost uložením písemných dokladů v uzamčených schránkách a v IT prostředcích zajištěných heslem. Přístup k osobním údajům mají pouze mlčenlivostí vázaní naši pracovníci.

Pokud by došlo k bezpečnostnímu incidentu, tito pracovníci Vás budou v souladu s požadavky GDPR informovat a učiní také oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat:

  • e-mailem: info@salveo.cz
  • tel: + 420 604 576 648, +420 607 221 137

 

Aktualizováno 11. 10. 2020


Stránky pro své fungování využívají cookies. Nesouhlasím (zobrazí se prázdná stránka).

Rozumím