• Košík Košík prázdný

Košík  

Nákupní košík je prázdný

0 Kč K úhradě

Jaké bude Vaše poštovné?

Objednávka

Výrobci

Obecné oznámení o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o tom, jak naše společnost Pharmacopola s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 01663143, zpracovává Vámi nám poskytnuté osobní údaje v souvislosti s nákupem na našem e-shopu www.salveo.cz.

Zde se dozvíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakému účelu a jak je zpracováváme.

 

Naše postupy jsou v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, dále GDPR.

V souladu s výše uvedeným nařízením plní naše společnost svoji předsmluvní povinnost (jde o přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy) a smluvní povinnost (dle Recitálu GDPR bod 44 – zpracování by mělo být zákonné, pokud je nezbytné v souvislosti s plněním smlouvy nebo s úmyslem smlouvu uzavřít), povinnosti plynoucí nám z Občanského zákoníku, zákona o účetnictví a dalších vnitrostátních předpisů a dále v souladu s bodem 47 Recitálu GDPR v oprávněném zájmu správce pro účely přímého marketingu (tj. oprávněným zájem dotčeného správce údajů je rovněž zpracování OU nezbytně nutné pro zamezení podvodu. Zpracování osobních údajů z důvodu přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.).

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává jako správce osobních údajů maximálně níže uvedené údaje:

 • jméno a příjmení
 • kontaktní adresa
 • telefonní spojení
 • e-mailová adresu
 • číslo bankovního účtu

Citlivé údaje nezpracováváme. Osobní údaje neprofilujeme. Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí, ani třetím osobám v tuzemsku vyjma společností zajišťujících cloudové služby, účetní firmy a přepravní společnosti. Tyto společnosti zpracovávají Vaše osobní údaje také v souladu s požadavky GDPR.

 

 1. Uchování Vašich osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme v souladu se zákonem, transparentně a korektně, jen v nezbytném rozsahu, k zákonnému účelu a poté jsou zlikvidovány s vyjímkou těch údajů obsažených v jednotlivých dokumentech, na které se vztahují archivační lhůty podle zvláštních zákonů (např. zákon o účetnictví).

 

 1. Výmaz osobních údajů

Pokud si zákazník nepřeje, abychom jeho osobní údaje dále zpracovávali, může o výmaz v souladu s GDPR požádat písemně a to zasláním oznámení na e-mailovou adresu GDPR@salveo.cz.

Vaše osobní údaje smažeme bez náhrady, jakmile to zákonná úprava umožní.

Jedná se o Vaše právo "Být zapomenut".

 

 1. Ostatní informace

Máte právo nás požádat o informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

Ochranu Vašich osobních údajů zajišťuje naše společnost uložením písemných dokladů v uzamčených schránkách a v IT prostředcích zajištěných heslem. Přístup k osobním údajům mají pouze mlčenlivostí vázaní naši pracovníci.

Pokud by došlo k bezpečnostnímu incidentu, tito pracovníci Vás budou v souladu s požadavky GDPR informovat a učiní také oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat:

 • e-mailem: info@salveo.cz
 • tel: + 420 604 576 648, +420 607 221 137

 

 

Aktualizováno 20. 5. 2018